• Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Kraj dostawy:

Galeria Joanna Kopeć 512840489, 605032512, 516842756sklep@modaservis.pl

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

www.modaservis.pl

§1

1. Sklep internetowy www.modaservis.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszegu Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest Firma: Galeria Joanna Kopeć,

adres:

Galeria Joanna Kopeć

 ul.Kr.Jadwigi 44, 88-100 Inowrocław, Polska, 

NIP 556-000-30-25, REGON 091207919,

tel.: 48605032512, email: sklep@modaservis.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj.cena netto plus podatek vat.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a/poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,

b/emailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu,

c/telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia ,ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prwdziwości i rzetelności podanych danych bądz sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w emailu przesłanym klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

    a/wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe Sklepu przed odbiorem towaru poprzez PayU, po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany o koncie bankowym na który powinien zostać dokonany przelew,

    b/płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki u kuriera,

    c/odbiór osobisty w salonie firmowym-płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze towaru.

    d/płatność kartami płatniczymi za pomocą PayU.

2 .Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych: Poczta Polska , DHL, lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Firmy.

2. W przypadku płatności przelewem bankowym termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności na niedostarczenie przesyłki lub opóżnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta.

4. Koszt dostawy:

     Polska:

        A./Odbiór osobisty w siedzibie: 0,00 zł,

        B./ Poczta Polska: 1/zakupy do 200,00zł paczka 15,00zł,

                                   2/zakupy powyżej 200,00zł paczka 0,00zł.

        C./DHL:                1/zakupy do 200,00zł paczka 15,00 zł,

                                   2/zakupy powyżej 200,00zł paczka 0,00zł.

    Unia Europejska:

                                   1/zakupy do 1000,00 paczka zgodnie z cennikiem DPD 99,00 do 150,00zł,

                                   2/zakupy powyżej 1000,00zł paczka 0,00zł.

 

§5

Reklamacje

1. Sprzedawca zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r (Dz.U.nr16,poz.93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem wg art.22/1/KC z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów w ramach Umowy Sprzedaży w zakresie zgodnym z Kodeksem Cywilnym.

2 .Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i z dowodem zakupu (paragon lub faktura) lub jego kopią, odpowiednią formą przesyłki na adres:

Galeria Joanna Kopeć

ul.Królowej Jadwigi 44

88-100 Inowrocław

3. Zakupiony w Sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonymi odpowiednimi przepisami prawa.

4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

5. Wszelkie informacje dotyczące reklamacji będą wysyłane na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail.

6. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę zaleca się podanie przez Klienta następujących informacji:

a/ określenie rodzaju wady/niezgodności,

b/daty wystąpienia wady/niezgodności,

c/żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,

d/danych kontaktowych reklamującego,

e/załączony dowód zakupu lub jego kopia.

7. Reklamowany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie, odkształcenie lub utratę fasonu zarówno w trakcie transportu jak i poprzez sposób pakowania.

8. Reklamowany towar powinien być czysty.

9. Reklamacji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia, itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

10. Reklamacji może dokonać tylko zamawiający.

11. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach w szczególności o kolorach, nie mogą być podstawą reklamacji.

12.Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdenia przed upływem dwóchlat od wydania tego towaru kupującemu.

13.Niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.

§6

Zwroty i wymiana towaru

1. Każdemu klientowi będącemu konsumentem wg art.22/1/Kodeksu Cywilnego korzystającego ze sklepu internetowego www.modaservis.pl przysługuje, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. "O prawach konsumenta" (Dz.U. Poz.827), możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru.

Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail: sklep@modaservis.pl. lub drogą pocztową na adres: Galeria Joanna Kopeć, ul.Kr.Jadwigi 44,88-100 Inowrocław, wraz z dowodem zakupu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności za towar. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się,że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne,chemiczne, gdy występują w nim braki elementów, które stanowią z nim integralną część a także zwracany towar powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi firmowo metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w czasie transportu w opakowanie uniemożliwiające nadmierne zagniecenie lub utratę fasonu. Towar musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Nie ponosimy kosztów zwrotu towaru.

5. Klient poniesie także koszty wynikające ze zmniejszenia wartości towaru wynikającego z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru.

7. Zwrot płatności nastąpi w terminie 7 dni roboczych od sprawdzenia towaru, przelewem na podane przez klienta konto lub przekazem pocztowym.

8. Zwrotu może dokonać tylko zamawiający.

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowychwyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może wyrazić odrębną zgode na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

3. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania do zaprzestania ich przetwarzania.

4.Polityka prywatności sklepu modaservis.pl

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazane przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych z 29/08/1997r (Dz.U.Nr133, poz.883 z póż. zm.). Dane osobowe przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Klient zawsze ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, lub usunięcia.

Sklep nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klienta osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za wyrażną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustu. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co może niestety wpłynąć na utrudnienie w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,

  • ostatnio oglądanych produktów,

  • oddania głosu w ankiecie.

Linki zamieszczone na Stronie Sklepu prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron prowadzą własne polityki prywatności w związku z tym nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez przez te strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.

Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące wyłącznie oferty naszego Sklepu wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę poprzez potwierdzenie przesłanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach i nowościach.

5.Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§8

Własność Intelektualna

Zabrania się wykorzystywania materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu ich na stronie internetowej Sklepu.

4. Sklep uznaje że Klient zaakceptował zmiany w Regulaminie Jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust.3.

Szybki kontakt
Zadzwoń: 512840489, 605032512, 516842756
Napisz: sklep@modaservis.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.