"SUMMER SALE" Rabaty do -40%!

0
Koszyk
Koszyk

ZWROT TOWARU

Zwrot towaru

1.Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wydania towaru.

2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismo wysłane pocztą wraz ze zwracanym towarem na adres: Galeria Joanna Kopeć, ul. Królowej Jadwigi 44, 88-100 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@modaservis.pl

3.Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

4.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, gdy występują w nim braki elementów, które stanowią z nim integralną część, a także zwracany towar powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi firmowo metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w czasie transportu w opakowanie uniemożliwiające nadmierne zagniecenie lub utratę fasonu. Towar musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności za towar, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez nas). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, najpóźniej do 3 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru, przelewem na podane przez Klienta konto lub przekazem pocztowym lub w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub inny wskazany przez Zamawiającego.

6.Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.Klient poniesie także koszty wynikające ze zmniejszenia wartości towaru wynikającego z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

8.Zwrotu może dokonać tylko Zamawiający.

9.Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów.

 

Reklamacje

1.Sprzedawca zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r (Dz.U.nr 16, poz.93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem wg art.22/1/KC z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów w ramach Umowy Sprzedaży w zakresie zgodnym z Kodeksem Cywilnym.

2.Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i z dowodem zakupu (paragon lub faktura) lub jego kopią, odpowiednią formą przesyłki na adres: Galeria Joanna Kopeć, ul. Królowej Jadwigi 44, 88-100 Inowrocław, Polska.

3.Zakupiony w Sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonymi odpowiednimi przepisami prawa.

4.Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

5.Wszelkie informacje dotyczące reklamacji będą wysyłane na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail.

6.W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę zaleca się podanie przez Klienta następujących informacji:

- określenie rodzaju wady/niezgodności,

- daty wystąpienia wady/niezgodności,

- żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,

- danych kontaktowych reklamującego,

- załączony dowód zakupu lub jego kopia.

7.Reklamowany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie, odkształcenie lub utratę fasonu zarówno w trakcie transportu jak i poprzez sposób pakowania.

8.Reklamowany towar powinien być czysty.

9.Reklamacji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia, itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

10.Reklamacji może dokonać tylko zamawiający.

11.Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach w szczególności o kolorach, nie mogą być podstawą reklamacji.

12.Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

13.Niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.